Desserts Mate (ดิเซิร์ท เมท)

วัฒนธรรมขนมหวานของไทย

ขนมหวานของไทย

ขนมหวานของไทย

ขนมไทย เป็นขนมที่ต้องมีความประณีต พิถีพิถันในการทำตั้งแต่วัตถุดิบ รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ไปจนถึงจัดจาน ให้ออกมาสวยงามน่ารับประทาน โดยถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบถอดกันมาเป็นวัฒนธรรม

ซึ่งประทศไทยเป็นเมืองพุทธ วิถีขีวิตจะอยู่กับงานบุญ งานประเพณีต่างๆ ขนมไทยจึงเป็นขนมที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่กับชาวไทยมายาวนาน

วัถุดิบหลักของขนมไทย

1. มะพร้าว ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพราะขนมไทยจะต้องมีความหอม มัน จากมะพร้าว โดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่มะพร้าวอ่อนไปจนถึงมะพร้าวแก่ ตามชนิดของขนม
2. น้ำตาล จัดเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยในขนมหวานไทย น้ำตาลที่นิยมใช้ทำขนมจะเป็นน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลโตนด น้ำตาลอ้อย
3. ถั่ว และ งา เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่สำคัญของขนมไทย นิยมใช้ในขนมงานบุญ ขนมใช้ในพิธีมงคล
4. ไข่ เป็นวัตถุดิบที่ได้รับอิทธิพลมาจากขนมของโปรตุเกสมาประยุกต์เข้ากับส่วนผสมของขนมไทย
5. กลิ่นหอมของเอกลักษณ์ขนมไทย เช่น กลิ่นน้ำลอยดอกมะลิ กลิ่นควันเทียน กลิ่นใบเตย กลิ่นดอกกระดังงา

ประเภทขนมไทย

1. ประเภทนึ่ง เช่น ขนมชั้น ขนมสาลี่ ขนมน้ำดอกไม้ ขนมทราย ข้าวต้มมัด ฯลฯ
2. ขนมประเภทต้ม เช่น ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว มันต้มน้ำตาล ขนมถั่วแปบ ฯลฯ
3. ขนมประเภทกวน เช่น ขนมเปียกปูน ซ่าหริ่ม ขนมตะโก้ กะละแม ผลไม้กวน ขนมถั่วแดงกวน ขนมถั่วทองกวน ขนมเผือกกวน ฯลฯ
4. ขนมประเภทอบและผิง เช่น ขนมดอกลำดวน ขนมบ้าบิ่น ขนมหน้านวล ขนมครก ฯลฯ
5. ขนมประเภททอด เช่น ขนมกง ขนมฝักบัว ขนมสามเกลอ ข้าวเม่าทอด ขนมนางเล็ดฯลฯ
6. ขนมประเภทปิ้ง เช่น ข้าวเหนียวปิ้ง ขนมจาก กล้วยปิ้ง ฯลฯ
7. ขนมประเภทเชื่อม เช่น กล้วยเชื่อม สาเกเชื่อม ฟักทองเชื่อม มันเชื่อม ฯลฯ
8. ขนมประเภทฉาบ เช่น เผือกฉาบ กล้วยฉาบ มันฉาบ ฯลฯ
9. ขนมประเภทน้ำกะทิ เช่น เผือกน้ำกะทิ ลอดช่องน้ำกะทิ แตงไทยน้ำกะทิ ฯลฯ
10. ขนมประเภทบวด เช่น กล้วยบวดชี แกงบวดเผือก แกงบวดฟักทอง ฯลฯ

ปัจจุบันขนมหวานของไทยบางชนิดมีการประยุกต์ หรือสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ให้น่ารับประทาน หรือเพิ่มไส้เข้าไปเพิ่มรสชาติ เพิ่มความอร่อย แต่การเตรียมไส้ขนมอาจไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้ Desserts Mate เพื่อนแท้คนทำขนม จะช่วยให้คุณมีไส้ขนมที่สามารถทำได้เองง่ายๆ ประหยัดเวลา ไม่ยุ่งยาก ใหม่ สด สะอาด สั่งซื้อคลิ๊ก : @ Desserts Mate

อ้างอิงรูป : จ๊ะจ๋าขนมหวานเกาะเกร็ด