Desserts Mate (ดิเซิร์ท เมท)

ขนมหันตรา ขนมโบราณ สูตรชาววัง

ขนมหันตรา

สูตรขนมหันตรา

ส่วนประกอบของขนม

ถั่วเขียวเราะเปลือกนึ่งสุก       300 กรัม
น้ำตาลทราย                            160 กรัม
หัวกะทิ                                    220 กรัม
ไข่แดงไข่เป็ด                            10 ฟอง
ไข่เป็ด                                          5 ฟอง

ส่วนประกอบน้ำเชื่อมใส

น้ำตาลทราย                 400 กรัม
น้ำลอยดอกมะลิ            400 กรัม

ส่วนประกอบน้ำเชื่อมเข้มข้น

น้ำตาลทราย                1 กิโลกรัม
น้ำลอยดอกมะลิ            750 กรัม

สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ ผงไส้ขนมสำเร็จรูป คลิ๊ก : @ Desserts Mate

อ้างอิงสูตรจาก : https://www.pholfoodmafia.com/
อ้างอิงรูปจาก : https://www.kinpungkang.com/