Desserts Mate (ดิเซิร์ท เมท)

สาเหตุของปัญหายอดขายตกในธุรกิจขายเบเกอรี่

ปัญหายอดขายตก

ปัญหายอดขายตก

ยอดขายตก ถือเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญและพบบ่อยที่สุดในธุรกิจร้านเบเกอรี่ ดังนั้น การวางแผนธุรกิจควรจัดทำแผนธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง และเลือกทำเลที่ตั้งก่อนเปิดร้านเบเกอรี่ และสร้างจุดเด่นในผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่น่าสนใจดึงดูดลูกค้า

ปัญหาที่ทำให้ยอดขายตกร้านเบเกอรี่อาจมีหลายประการ ดังนี้

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
หากคุณภาพของขนมเบเกอรี่ไม่คงที่จากการลดคุณภาพวัตถุดิบหลังลง อาจส่งผสต่อรสชาติไม่ดีเท่าที่ควร สินค้าไม่สดใหม่ อาจทำให้ลูกค้าเริ่มหันไปซื้อร้านอื่นที่มีคุณภาพดีกว่า

2. กระแสเงินสดไม่ดี
เนื่องจากร้านเบเกอรี่ที่เพิ่งเริ่มต้นจะมีค่าใช้จ่ายมากมายส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนจากเงินเก็บส่วนตัวก้อนสุดท้ายที่นำมาลงทุน หรือเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ การเปิดร้านจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายระยะยาว เช่น ค่าพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น ดังนั้นหากเงินสำรองเพียงพอส่งผลกระทบต่อรากฐานที่มั่นคงของธุรกิจได้

3. การแข่งขันที่สูง
ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ร้านเบเกอรี่อาจพบว่ายากที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่หรือรักษาลูกค้าเดิม โดยเฉพาะหากร้านคู่แข่งมีการโปรโมทหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจกว่า

4. การตลาดและการโฆษณาที่ไม่เพียงพอ
หากร้านเบเกอรี่ไม่ทำการตลาดหรือโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ อาจทำให้ลูกค้าใหม่ไม่ทราบถึงร้านหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

5. การบริการลูกค้าที่ไม่ดี
การบริการที่ไม่เป็นมิตรหรือไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่พึงพอใจและไม่กลับมาใช้บริการอีก

6. ปัจจัยภายนอก
การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโรค หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า

7. การคาดการณ์สต็อกสินค้าที่ผิดพลาด
การคาดการณ์สินค้าคงคลังที่ผิดพลาดทำให้ร้านต้องสูญเสียรายได้จากการขายสินค้า และที่สำคัญที่สุด คือ สูญเสียลูกค้าที่คาดหวังว่าจะได้รับสินค้า

8. การเปลี่ยนแปลงของตลาด
รสนิยมของผู้บริโภคและแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนไป อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของร้านเบเกอรี่ไม่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีเหมือนในอดีต

สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ ผงไส้สำเร็จรูป คลิ๊ก : @ Desserts Mate