Desserts Mate (ดิเซิร์ท เมท)

8 ปัญหาในการทำธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการควรรู้

ปัญหาในการทำธุรกิจ

ปัญหาในการทำธุรกิจ

ปัญหาการทำธุรกิจ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการมือใหม่ควรทำความเข้าใจ และเตรียมตัวรับมืออย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดการได้โดยการศึกษาหาความรู้ให้มาขึ้น ฝึกฝนตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น หรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบอย่างละเอียด และวางแผนธุรกิจประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการกำหนดราคาสินค้าและบริการในระยะยาว

สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ในการทำธรุกิจ

1.ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและกระแสตลาดที่หมุนวนไปส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ เปลี่ยนมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นถึง 24% และเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากร้านใหม่ๆ รวมถึงฐานผู้บริโภคที่หลากหลายมาพร้อมความต้องการที่หลากหลายเช่นเดียวกัน

2.ร้านเบเกอรี่ที่ไม่อยู่ในกระแสแล้ว
ร้านเบเกอรี่ที่เปิดตัวมาในช่วย 3-5 ปีที่ผ่านมา มักจะเผชิญกับหลายสถานการณ์ที่ท้าทาย เนื่องจากลูกค้าเดิมเปลี่ยนใจไปใช้บริการร้านใหม่ หรือมีรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหานี้ทำให้ยอดขายลดลงและมีผลกระทบต่อรายได้ของร้าน

3.คู่แข่งเยอะ และการแข่งขันสูง
ร้านเบเกอรี่ขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางไม่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว หากเปลี่ยนเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ที่มีความมั่นคงด้านการเงิน คู่แข่งขันทางการตลาดสูงมาก

4.สินค้าถูกลอกเลียนแบบ
ธุรกิจร้านเบเกอรี่อาจถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย และสร้างความเสียหายให้กับแบรนด์สินค้าอย่างมาก ส่งผลกระทบทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าที่คล้ายกันและเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าจากร้านอื่นได้เช่นเดียวกัน

5.ถูกขายตัดราคา
เจ้าของกิจการเบเกอรี่มักพบปัญหาถูกคู่แข่งขายตัดราคาสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับแบรนด์ของคุณ โดยขายสินค้าถูกกว่าทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อจากการลดราคามากกว่าที่จะตัดสินใจซื้อจากชื่อแบรนด์

6.การขาดความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ดีพอ
หลายธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จและไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด การจัดการทรัพยากรภายในองค์การ ซึ่งยากต่อการรับมือกับความท้าทายที่ไม่คาดคิด รวมถึงอาจนำไปสู่การจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม

7.ประเมินต้นทุนราคาขายต่ำเกินไป
ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการประเมินต้นทุนราคาขายที่ต่ำเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาต่อไปนี้

  • ธุรกิจอาจเผชิญกับการขาดทุน
  • ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นได้
  • เสี่ยงต่อการปรับลดคุณภาพสินค้าและบริการในอนาคต
  • ลูกค้าสูญเสียความเชื่อมั่นในแบรนด์
  • ส่งผลกระทบเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินในระยะยาวภายในองค์กร

8.สิ่งที่คาดไม่ถึงในธุรกิจ

  • ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงพบได้ยาก เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ และโรคระบาด
  • เหตุสุดวิสัย และอุบัติเหตุเล็กน้อยที่พบบ่อย เช่น การบาดเจ็บจากการทำงาน ปัญหาทางเทคนิค เช่น อินเทอร์เน็ตขัดข้อง ไฟดับ น้ำรั่ว น้ำไม่ไหล เป็นต้น

สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ ผงไส้สำเร็จรูป คลิ๊ก : @ Desserts Mate