Desserts Mate (ดิเซิร์ท เมท)

วิธีเลือกไข่มาใช้ในการทำขนม

ไข่

ไข่

ไข่ เป็นหนึ่งในวัตถุหลักที่ถูกนำมาใช้ในการขนมหลากหลายประเภท ทั้งขนมไทย และเบเกอรี่ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของขนมดังนี้
1. เบเกอรี่ จะนิยมใช้ไข่ไก่ โดยเฉพาะเค้ก เพราะจะช่วยให้เค้กขึ้นฟูจากโฟมไข่ และให้ความชุ่มชื้นแก่ตัวเค้ก
2. ขนมไทย จะนิยมใช้ทั้งไข่ไก่ และไข่เป็ด ตามประเภทขนม เช่น ต้องการหลีกเลี่ยงความคาวของขนมจะใช้ไข่ไก่ ส่วนไข่เป็ดจะมีความคาวมากจะนิยมใช้เฉพาะไข่แดง เพราะจะทำให้ขนมสีเหลืองสวย เนื้อนุ่มนวล รสมัน

วิธีเลือกซื้อไข่ที่สดใหม่

1. ซื้อจากห้าง หรือซูปเปอร์มาร์เก็ต ที่มีวันผลิตติดไว้ที่บรรจุภัณฑ์ ควรเลือกไข่ที่ผลิต ไม่เกิน 3 วัน
2. ซื้อตามท้องตลาด ให้สังเกตได้จากการสัมผัส ไข่ที่สดเปลือกไข่ผิวจะหยาบสากมือ ไม่มีรอบบุบร้าว

ขนาดของไข่

1. ไข่ไก่ จะมีขนาดความเหมาะสมในการรับประทานที่แตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับ ปริมาณของไข่ขาวเป็นหลัก ที่ไข่ไก่ที่มีขนาดใหญ่ จะมีปริมาณไข่ขาวมากตามไปด้วย
2. ไข่เป็ด ในการทำขนมไทยนิยมใช้แค่เพียงไข่แดงเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเลือกขนาดฟอง

ขนาดของไข่ตามน้ำหนัก

  • เบอร์ 0 มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง 70 กรัมขึ้นไป
  • เบอร์ 1 มีขนาดใหญ่พิเศษ มีน้ำหนักต่อฟองอยู่ที่ 65-69 กรัม
  • เบอร์ 2 ขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักต่อฟอง อยู่ที่ 60-64 กรัม
  • เบอร์ 3 ขนาดกลาง ที่มีน้ำหนักต่อฟอง อยู่ที่ 55-59 กรัม
  • เบอร์ 4 ขนาดค่อนข้างเล็ก ที่มีน้ำหนักต่อฟอง อยู่ที่ 50-54 กรัม
  • เบอร์ 5 ขนาดเล็ก ที่มีน้ำหนักต่อฟอง อยู่ที่ 45-49 กรัม
  • เบอร์ 6 ขนาดเล็กที่สุด ที่มีน้ำหนักต่อฟอง ไม่เกิน 44 กรัม (พบได้น้อย)

คำแนะนำ

1. ในการทำเบเกอรี่ตามสูตรส่วนใหญ่จะเลือกใช้ ไข่ไก่ เบอร์ 3 หรือ 4
2. ในการทำขนมไทย สามารถเลือกใช้ไข่เป็ดเบอร์ใดก็ได้ เพราะจะใช้เพียงไข่แดง

สนใจสอบถาม/สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไส้ขนมกึ่งสำเร็จรูป คลิ๊ก : @ Desserts Mate

บทความอ้างอิง
1. https://www.mkunigroup.com/
2. https://www.thewafflesupply.com/