Desserts Mate (ดิเซิร์ท เมท)

ปัญหาของคุ้กกี้ที่อาจเกิดได้จากการทำ

ปัญหาของคุ้กกี้

ปัญหาของคุ้กกี้

คุกกี้ เป็นขนมที่ทำง่ายและอร่อยด้วยทำจากแป้งสาลีต่อมามีการพัฒนาสูตรคุ้กกี้ขึ้นมาหลากหลายสูตรจากนั้นนำไปอบด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมจึงได้คุ้กกี้กรอบอร่อย เนื้อนุ่ม เคี้ยวหนึบ และหอมกลิ่นเนยแท้

ข้อผิดพลาดจากการทำคุ้กกี้

1. คุ้กกี้สุกไม่เท่ากัน
เกิดได้จากเตาอบไม่ได้กระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอเสมอไป

2. คุ้กกี้ไม่ขยายตัว
เกิดได้จากตีส่วนผสมจนน้ำตาลละเอียดมากเกินไป หรือผสมน้ำตาลลงไปภายในครั้งเดียวจนหมด

3. คุ้กกี้มีสีเข้มเกินไป
เกิดได้จากการใส่เบคกิ้งโซดามากเกินไป หรืออบขนมนานเกินไป

4. คุ้กกี้สีซีดเกินไป
เกิดจากใช้เวลาในการอบน้อยเกินไป และตั้งค่าอุณหภูมิที่ไหมเหมาะสม

5. คุ้กกี้อบแล้วแผ่แบน รูปทรงไม่สวย
เกิดได้จากใช้แป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเกินไป หรือผสมแป้งอ่อนเกินไป หรือตั้งค่าอุณหภูมิเตาไม่เหมาะสม

6. คุ้กกี้ไม่กรอบ แต่นิ่มข้างใน
เกิดได้จากขณะอบใช้ไฟแรงเกินไป

7. ผิวคุ้กกี้แตกหักง่าย
เกิดได้จากอบนานเกินไป ทำให้คุ้กกี้ขาดความชื้นในระหว่างการอบ และหลังอบ

8. คุ้กกี้แข็งเกินไป
เกิดจากผสมแป้งนานเกินไป

9. คุ้กกี้ขยายตัวติดกัน
เกิดจากการใส่คุ้กกี้บนถาดอบมากเกินไป หรือเว้นระยะน้อยเกินไปทำให้ขณะอบเกิดการขยายตัวติดกับชิ้นอื่น ๆ

สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ ผงไส้สำเร็จรูป คลิ๊ก : @ Desserts Mate